Instituut voor Security Adviseurs

Onafhankelijk – Expertise – Betrouwbaar


Doel van het Instituut

Het Instituut voor Security Adviseurs is de beroepsorganisatie van deskundigen inzake beveiligingsadvies en beveiligingsaudits en bieden in volledige onafhankelijkheid hun deskundigheid aan, aan bedrijven en organisaties. Het Instituut is belast met de vorming en de duurzame organisatie van een groep van experten, die alle noodzakelijke garanties biedt naar onafhankelijkheid, ervaring en competentie.

 

Taken van het Instituut:

Het Instituut voor Security Adviseurs voert ondermeer volgende taken uit:

  • Het ISA is de spreekbuis van deze beroepsvereniging van ervaren beveiligingsadviseurs, zorgt voor promotie en verdedigd de naambekendheid.
  • Het verdedigt de reputatie en de belangen van haar Effectieve Leden
  • Het oefent toezicht uit op de behoorlijke uitvoering van de aan haar Effectieve Leden toevertrouwde opdrachten alsook op de goede naleving van de Deontologische Code
  • Het adviseert de overheid met betrekking tot alle aspecten die het beveiligingsadvies in het algemeen en de deskundigen inzake beveiligingsadvies in het bijzonder aanbelangen
  • Het organiseert zelf of werkt mee aan infosessies, studiedagen, opleidingen, brede maatschappelijke discussies, relationele en andere activiteiten die kunnen bijdragen tot de uitstraling van het Instituut
  • Het Instituut houdt een register aan van haar aangesloten leden.